siteuri google

codul muncii - bine ati venit!

Sunteti aici: home

Codul muncii

a fost inlocuit in data de 24 ianuarie 2003, dupa 30 de ani in care acesta nu suferise decat mici modificari (acesta fusese publicat in Buletinul Oficial al R.S.R., Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972). Codul muncii din 2003 avantaja salariatii - din 304 drepturi, 246 erau in favoarea acestora si doar 58 pentru angajatori, aceste aspecte ducand la cresterea cazurilor conflictelor de munca. Cele mai importante modificari ale textului legii au fost aduse de catre Legea 371/2005 pentru aprobarea OUG 65/2005 si vizau, in principal:
  • relaxarea restrictiilor privind folosirea contractului individual de munca pe perioada determinata
  • modalitatea de incheiere a contractului individual de munca
  • o mai mare flexibilizare a procedurilor de concediere
  • durata timpului de munca si munca suplimentara
  • durata concediului de odihna; modul de calcul a indemnizatiei de concediu de odihna
  • programe de formare profesionala a angajatilor

Codul muncii pana in prezent a fost modificat de catre:
- Legea nr. 480 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003 (modificarea a fost operata);
- Legea nr. 541 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003 (modificarea a fost operata);
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005;
- Legea nr. 371 din 13 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003– Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006;
- Legea nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 19 aprilie 2007;
- Legea nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007.

Codul muncii prezentat in acest site este completat cu toate modificarile aduse de catre legile mai sus mentionate si poate fi accesat utilizand cuprinsul din stanga sus sau prin accesarea acestui link: Codul Muncii.